IAO model als leidraad voor elke consultant

Gepubliceerd op: 22 juli 2019

Bij Select Projects houden we ervan om kennis te delen. Onze projectmedewerkers leren iedere dag bij op verschillende projecten. Ook Bart Segers, die aan de slag is als Consultant Lean-management op een project in de pharmaindustrie deelt graag wat hij al heeft bijgeleerd. Onder meer het IAO model: een methode die door consultants vaak gebruikt wordt om hun rol in projecten duidelijker af te bakenen. Ook in andere industrieën buiten de pharma, kan deze methode van pas komen. Bart deelt mee hoe je het model kan toepassen:

"Sinds dit voorjaar werk ik bij Select Projects. Mijn collega’s en ik zetten ons op projectbasis in voor klanten. We zorgen ervoor dat bedrijven die de hulp van Select Projects inroepen, hun vooropgestelde doelen behalen. In mijn huidige project als Consultant Lean-management doe ik dat onder andere door iedere dag langs alle lijnen te gaan om data-gedreven naar oplossingen te zoeken. Natuurlijk blijft dit niet alleen bij data, statistieken en papier. Ondanks het feit dat we met machines, systemen en apparaten werken, werken we ook nog steeds en bovenal met mensen.

De menselijkheid, die hoog in het vaandel wordt gedragen bij Select Projects, is dus ook een belangrijke factor bij mijn huidige project. Zo heb ik samen met de vaste personeelsleden een training in soft skills gekregen. De tools die ik daar heb meekregen pas ik elke dag toe.

De tool die mijn ogen heeft geopend, is het I-A-O model. Dit is toepasbaar op elk project en bij elke relatieverhouding binnen een bedrijf. Het laat je reflecteren over je eigen positie bij een probleemstelling en welke vragen je jezelf moet stellen. Als consultant is het voor mij belangrijk dat mijn rol in het project duidelijk is, zowel voor mezelf als voor de mensen waar ik elke dag mee werk. Dit model helpt hierbij.

IAO staat voor Initiator, Actor en Ondersteuner. Alles start vanuit de Initiator. Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het project, of voor een probleemstelling. Daarnaast heb je de Actor, de persoon verantwoordelijk voor de uitvoering van het project, en de Ondersteuner. In mijn rol als consultant ben ik steeds de ondersteuner.

Tussen de Initiator en de Actor moet een verantwoordelijkheidsrelatie ontstaan. Hierdoor begrijpen beide partijen wat het belang is van het project en wat er juist moet gebeuren. Als Ondersteuner creëer je een productieve relatie met de Actor vanuit de informatie die werd afgesproken tussen Initiator en Actor. De Ondersteuner waakt daarnaast over de verantwoordelijke relatie en zorgt ervoor dat de verwachtingen duidelijk zijn voor beide partijen.

Het is belangrijk om bij elk project of elke probleemstelling jezelf af te vragen in welke positie je je bevindt om de juiste verantwoordelijkheden en taken op te nemen die bij die rol horen.

In mijn eerste weken op dit project merkte ik dat ik zelf dingen meteen in handen nam. Je kan dat als één van mijn kernkwaliteiten beschouwen, maar als consultant vormde dit eerder een valkuil. Het IAO model helpt mij om op zulke momenten vragen in het juiste perspectief te zien.

Ik heb geleerd om eerst te reflecteren in plaats van meteen te reageren: Waarom komt deze vraag bij mij? Wie is de Actor hier? Wie is de Initiator? Hierdoor kon ik mijn taak als Ondersteuner beter opnemen. Neem je hier zelf zaken in handen of begin je actoren te coachen in plaats van oplossingen aan te reiken, dan neem je als ondersteuner niet de juiste rol op.

Je moet ervoor zorgen dat het ‘ownership’ door de actoren zelf wordt opgenomen, want dat werkt positief naar de borging van projecten. Daarnaast kan het ondersteunen van de Initiator en deze zijn verantwoordelijkheid laten opnemen als ‘lead’ het vertrouwen van een team doen groeien. Als Ondersteuner hier taken overnemen kan de verantwoordelijke relatie tussen Initiator en Actor beschadigen.

Als consultant ben je een tijdelijke kracht. Het is daarom ontzettend belangrijk dat je je bewust bent van jouw taak als ondersteuner. Op deze manier creëer jij als ondersteuner een duurzaam effect. Iets wat is als consultant ook nastreef in al mijn projecten."

Bart Segers, Consultant Lean-Management bij Select Projects België 

Ander nieuws