Telewerk en handhygiëne zijn blijvers in de chemie- en farma-industrie

Gepubliceerd op: 11 juni 2020

Sectororganisatie voor de chemie en Life Sciences Essenscia bevroeg zijn leden in verband met de lessen die ze uit deze Corona-crisis trekken op het vlak van HR en welzijn op het werk. Telewerken en het regelmatig ontsmetten van handen en oppervlakten, blijft ook na Corona in de meeste bedrijven aanwezig.

Telewerken en digitaal vergaderen

Essenscia vroeg aan 170 sectorbedrijven welke lessen ze uit de afgelopen maanden trekken. Vier op de vijf chemiebedrijven wil thuiswerk structureel toepassen. Negen op de tien ondervraagde ondernemingen zeggen ook na de coronacrisis meer digitaal te vergaderen. Daarnaast stijgt ook het belang aan flexibiliteit. Zo werken sommige bedrijven met een beurtrolsysteem om sociaal isolement te voorkomen en de kans op besmetting te verminderen.

Handhygiëne

Chemiebedrijven zijn het gewend om strikte procedures op te volgen. Het mag dan ook niet verbazen dat de Covid19-maatregelen vlotjes werden ingevoerd en ondertussen al deel uit maken van de routine op het werk. Twee op de drie bedrijven geven aan de maatregelen ook in de toekomst te zullen toepassen. Naast handhygiëne wordt er ook nagedacht over ontsmetting van oppervlaktes, cleaning van de werkruimtes en spreiding van de pauzetijden.

Nood aan modernisering wordt nu duidelijk

Yves Verschueren, gedelegeerd bestuurder essenscia, zet de snelle aanpak van de sectorbedrijven in de verf: “De sector van de chemie en life sciences heeft zich deze coronacrisis wendbaar en weerbaar getoond, met lage cijfers voor tijdelijke werkloosheid en een essentiële productie die grotendeels operationeel is gebleven. Hierdoor kunnen we snel lessen trekken uit de crisis, lessen die ook voor andere sectoren van toepassing kunnen zijn.” Hij voegt eraan toe dat we dit moment kunnen aangrijpen om zaken te moderniseren: “Het is daarom het ideale moment om de vaak rigide arbeidswetgeving te moderniseren, want de nieuwe manieren van werken botsen dikwijls op een overvloed aan starre regeltjes die vaak tientallen jaren oud zijn.”

Covid19-maatregelen bij Select Projects?

Ook Select Projects heeft een aantal medewerkers die werkzaam zijn binnen de Life Sciences. Uit onze interne bevraging bij 82 medewerkers kwamen heel wat interessante feiten naar boven.

Zo trokken op 4 mei 9% van onze medewerkers de deur van hun thuiskantoor achter zich dicht om opnieuw on site bij de klant te gaan werken. Een groot deel bleef ook nog na 4 mei van thuis uit werken (46%). Heel wat laboranten bleven gedurende de crisis ter plaatse aan de slag, met de nodige veiligheidsmaatregelen. Zo kon je eind april een day in the life van laborant Tom volgen.

Naast de richtlijnen die ze van Select Projects meekregen, gaf 96% van de medewerkers ook aan door hun klant voldoende ingelicht te zijn over de Covid19-maatregelen. Iedereen die on site werkt, geeft ook aan dat de richtlijnen in verband met handhygiëne duidelijk uithangen op kantoor. Van zij die aan het werk zijn on site, geven 97% aan collega’s en externen op de gepaste manier te begroeten.

De social distance wordt zoveel mogelijk gerespecteerd bij hen die ter plaatse werken: 95% geeft aan de afstand te kunnen bewaren bij het binnengaan. Bij 82% van onze consultants werd de tijdsregistratie ook contactloos doorgevoerd. Over de afstand tijdens het werken zelf, geeft 81% aan dat deze voldoende is. Zo’n 60% heeft een eigen vaste plek op het werk die enkel door hen gebruikt wordt.

Om onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen, voorzien we voor hen voldoende beschermingsmateriaal. Zo werden er handgels en mondmaskers bezorgd aan iedereen, ongeacht of ze ook door de klant hierin werden voorzien.

Ander nieuws